หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 48 งาน

1. Graphic Design

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ออกแบบผลิตสื่อ การตลาด และประชาสัมพันธ์
ออกแบบงานกราฟฟิค ของ Booth , Exhibition
ออกแบบการจัดวางของ
วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่วางแผนและเพิ่มผลผลิต

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
- วางแผนเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ
วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- จัดทำบัญชีทั่วไป
- บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดูแลเอกสารทางบัญชี
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- เสนอขายสินค้าช่องทาง Modern Trade และ Food service
- ติดตามกระบวนการขายจนบรรลุเป้าหมาย
- ดูแล บร
วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่เอกสารระบบคุณภาพ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

1.ขึ้นทะเบียนและแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ
2.จัดทำและควบคุมเอกสารของระบบคุณภาพ
3.งานอื่นๆตามที่ผู้บัง
วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. QMR

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสานงาน ควบคุมระบบมาตรฐาน ได้แก่ ระบบ GMP,HACCP, ISO9001:2008,BRC,IFS, FSSC22000,ISO17025 ส่งเสริม วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่จัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนธุรกิจ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

1.วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบ และประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อพัฒนารายงานทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (BI)
2.ประ
วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Supervisor Project

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสานงาน จัดทำแผนงาน ติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ของงาน project ต่างๆของบริษัท วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด วันที่ 10 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. จป.วิชาชีพ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด วันที่ 8 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Graphic Design

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ออกแบบผลิตสื่อ การตลาด และประชาสัมพันธ์
ออกแบบงานกราฟฟิค ของ Booth , Exhibition
ออกแบบการจัดวางของ
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ผลิต

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์และกำลังคน
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เ
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- วางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สำรวจกิจกรรม ทำการตรวจสอบ ทำการประเมินความเหมาะสมของ
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

รับผิดชอบงานในห้องปฏิบัติการ(Lab)ทั้งหมด วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- สำรวจ,วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าทั้ง End Consumer และ Importer ,Wholesale
- ทำแผนการตลาด พร้อม
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Sales Assistant Manager

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- ทำแผนงานขาย
- เสนอขาย นำทีมงานขาย ขายสินค้า จนบรรลุเป้าหมายได้
- สรุป วิเคราะห์ ทำรายงานการขาย
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Export Sales

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ ติดตามกระบวนการขายจนกระทั่งบรรลุเป้ายอดขาย
- ดูแลรักษาความสัม
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- เสนอขายสินค้าช่องทาง Modern Trade และ Food service
- ติดตามกระบวนการขายจนบรรลุเป้าหมาย
- ดูแล บร
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Warehouse and transportation Manager

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริหารจัดการคลังสินค้า และการจัดส่งให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ
- บริหารความถูกต้
วันที่ 5 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิต
- ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทุกชนิดในสายผลิต
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (Shop Supervisor)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ช่วยดูแล รับผิดชอบงานในร้านช่วยผู้จัดการสาขา วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานขายจัดรายการ (งาน EVENT) สยามพารากอน ด่วน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ผู้จัดการร้าน(Shop Manager)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- เป็นพนักงานประจำร้าน
- ดูแลร้านค้าและงานบริการในร้านค้า
- ดูแลบริหารจัดการร้านค้า Paradise Park
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อและฝ่ายขาย

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ ออก P/O ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อสินค้า
- รับ Order จากร้า
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Massenger (พนักงานส่งเอกสาร)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งเอกสารของสำนักงานและส่งสินค้าตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. พนักงานขายประจำร้าน Full Time

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ขายไอศกรีมและบริการลูกค้าในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าสาขาต่างๆ เช่น สยามพาราก้อน อิเซตัน และพาราไดซ์ พา วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 20
เงินเดือน 6,500 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริหารและวางแผนระบบการผลิต ตลอดจนควบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- บริหารและพ
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. RD Document Control officer

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- ติดต่อและจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
- จัดทำมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิต
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปแช่แข็งและขนส่ง

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปแช่แข็งให้มีความสมดุล
- บริหาร ควบคุมระบบคลังสินค้าและตรวจสอบคุณภา
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- ประสานงานและและวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
- รวบรวมข้อบกพร่อ
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. Senior Marketing Export Officer

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเทศมุ่งหวัง (รวบรวมข้อจำกัด,กฎหมาย,ข้อห้าม,โอกาส)
- ค้นหาลูกค้ามุ่งห
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. Production Supervisor

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ตรวจสอบกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. เลขากรรมการบริหาร

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- เตรียมการประชุม,บันทึกประชุม,ทำรายงานการประชุม
- ประสานงานการนัดหมายทั้งภายในและภายนอก
- ติดตามง
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. Productivity Improvement Supervisor

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
- วางแผนเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. พนักงานบัญชี (junior Accountant)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- ทำบัญชี รายรับ-จ่าย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant staff)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- ทำบัญชีลูกหนี้
- ตรวจสต๊อกสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาสยามพารากอน) ด่วน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขายอาหารและไอศกรีมให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ร้านสาขา วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 20
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาห้างอิเซตันข้างเซ็นทรัลเวิร์ด) ด่วน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการขายอาหารและไอศครีมให้แก่ลูกค้าที่มารับบริการที่สาขา วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. พนักงานขายประจำร้าน (Part Time และ Full time) พาราไดซ์ พาร์ค

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. ผู้ช่วยฝ่ายผลิต

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. ช่างแอร์

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. Project Engineer

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค วันที่ 24 ธ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. พนักงานฝ่ายผลิต(จำนวนมาก)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
วันที่ 23 ธ.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. พนักงานสโตร์

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

รับของเข้าสโตร์ จัดของ ส่งของติดรถส่งของได้ วันที่ 23 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 6,500 ขึ้นไป
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

1. คำนวณต้นทุนของผลผลิตที่ได้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานผลก วันที่ 23 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

- จัดทำบัญชีทั่วไป
- บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดูแลเอกสารทางบัญชี
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 23 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. Production Officer

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

1.ควบคุมสายการผลิต
-ดูแลความเรียบร้อยในการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
-ทำการประชุม
วันที่ 23 ธ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. Sale Manager

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

กำกับดูแลงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ วันที่ 23 ธ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี